Εκπαιδευτικοί σχολείου

Διευθυντής: Μπουρογιάννης Βασίλειος

Υποδιευθυντής: Παλαιογιάννης Δημήτρης

Α : Παλαιογιάννης Δημήτρης

Β: Καραγιάννη Σπυρούλα

Γ: Φλώρου Αθηνά

Δ: Δερματά Άσπα

Ε: Γιαβρούτα Κωνσταντίνα

Στ: Τρούμπουλος Δημήτριος

Αγγλικά:Τσαρτσάλη Βάια

Γυμναστική: Μωραΐτη Βασιλική

Πληροφορική: Τσούκου Δήμητρα

Εικαστικά: Τσιάντου Χριστίνα-Μαρία

Θεατρική Αγωγή: Συμπλήρωση ωραρίου Γεωργακοπούλου Βασιλική

Μουσική: Κατεβάτη Μαρία

Γαλλικά: Μιχελάκου Ευανθία

Παράλληλη στήριξη: Σιάσιου Νικολέτα, Χρυσόμαλλος Γεώργιος-Ραφαήλ